PER QUÉ ‘PIRO_NEGAWATT’?

La etimologia de PIRO_NEGAWATT fa referència i deferència a un concepte universal com és el negawatt; en argot energètic és la unitat que s’utilitza quan es quantifica l’estalvi energètic (“watts en negatiu”).

Per altra banda, el prefix piro fa referència a Pirineus, per destacar la geografia des d’on neix aquesta plataforma professional. Aquesta singularitat geogràfica té una personalitat i cultura pròpies marcades en gran mesura per la signatura energètica dels seus paisatges, uns paisatges caracteritzats per tenir uns atributs geofísics i biofísics en superlatiu, amb un gradient ambiental i de biodiversitat espectaculars.

El foc i l’aigua, juntament amb l’activitat humana, han estat els principals motors de selecció natural, jugant un paper protagonista com arquitectes del paisatge fins a configurar l’estructura dels nostres paisatges actuals. Tant és així, que foc i neu estan en el propi significat etimològic de la paraula Pirineus; del grec pyr (foc) i nix (neu).

COL·LABORADORS

De tota una xarxa de col·laboradors estratègics, entre aquests:

Fusteria Alegret

Fustes Sebastia

Sebastia

Sebastia indústries de la fusta

JORFE instal·lacions

logo_jorfe

ON SOM?

Ens trobareu amb cita prèvia al nostre local de La Pobla de Segur, o si ho preferiu podeu contactar-nos mitjançant correu electrònic a info@pironegawatt.coop i fer-nos una primera consulta, o als telèfons 633890593 (mòvil), 638681088 (mòvil) i/o  973680760 (fix).

QUI SOM?

El nucli humà està integrat per persones de diferents àmbits professionals molt vinculades al territori que hem apostat per l’emprenedoria i la creativitat en un context socioeconòmic com a mínim, complex. Formem un equip multidisciplinari, amb coneixements i habilitats que ens permeten donar resposta amb una perspectiva àmplia del camp energètic i dels sistemes naturals.

Aquest nucli humà està format per:

Josep Pallàs Carrera, soci cofundador

Toni Oliveres Solé, soci cofundador

Josep Bunyesc Palacín, treballador i soci co-fundador

Jordi Oliveres Solé, treballador i soci co-fundador

Joan Macaya Solanes, treballador habitual.

 

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES
  • NEGAWATT, “els Watts que ja no necessitarem comprar”. Estalvi econòmic i autonomia energètica a través de la gestió i limitació de la demanda de potència energètica.
  • VALORITZACIÓ dels RECURSOS renovables i de proximitat com, aplicacions de la fusta del pais en edificis, aillaments tèrmics com la llana d’ovella i el cotó reciclat, la radiació solar (per autoproducció d’electricitat i per aprofitament de l’energia tèrmica), biomassa forestal (aprofitament energia tèrmica), entre altres.
  • QUALITAT i no volum de negoci: ens concentrem en oferir un servei d’estalvi energètic i d’autonomia energètica, amb connotacions directes d’estalvi econòmic, i no en comercialitzar la major quantitat de combustible o d’equips per obtenir més beneficis.
  • INNOVAR localment en el procés de transició del model energètic, concretament en l’eficiència tèrmica de sistemes constructius i la generació distribuïda (producció elèctrica descentralitzada).
  • DINAMITZAR la microeconomia local i FOMENTAR les propietats emergents de la coresponsabilitat social i ecològica.

 

QUÈ ÉS?

PIRO_NEGAWATT és una plataforma professional de treballadors vinculada a projectes d’eficiència energètica i eco-innovació. Oferim serveis tècnics multidisciplinaris amb una determinació clara per impulsar una transició del model energètic basat en el marc conceptual de la sostenibilitat energètica, així com per fomentar la demanda i aplicacions de materials que ajudin a donar valor a la gestió sostenible dels nostres paisatges. Per sostenibilitat energètica, entenem:

  1. Major garantia en el subministrament i en general, major autonomia i sobirania energètica,
  2. Major seguretat en el subministrament,
  3. Major eficiència al sistema econòmic, amb connotacions de competitivitat per a les organitzacions i de major poder adquisitiu per a les persones,
  4. Minimització del impacte ecològic (descarbonització energètica) i en general, transparència sobre les externalitats socio-ecològiques,
  5. Major equitat i en general, transparència sobre les externalitats socials,

A partir de la implementació de projectes innovadors, s’impulsen casos amb un potencial robust de replicació. La implementació d’aquests projectes va més enllà dels aspectes lucratius com empresa: l’objectiu de PIRO_NEGAWATT és aportar solucions creatives i econòmicament atractives a favor de la descarbonització del model energètic. Així doncs, el benefici econòmic com organització no és l’objectiu fundacional sinó un resultat col·lateral i una necessitat lligada a l’exercici empresarial.

PIRO_NEGAWATT és una iniciativa que arrenca des de la Universitat Politècnica de Catalunya arrel d’un projecte de postgrau (PFM) d’un dels co-fundadors, que es materialitza al Pallars gràcies a la determinació dels socis co-fundadors i que actualment està composada per 4 socis que treballen sistemàticament en xarxa amb col·laboradors externs.