INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

Serveis tècnics d’enginyeria energètica orientada tant a gestionar la demanda com especialment, a l’autoproducció mitjançant la integració de sistemes d’energia renovable en els edificis.

També oferim la possibilitat de dissenyar i servir sistemes constructius innovadors, producte del coneixement que va aflorant progressivament gràcies als estudis i prototips d’eco-innovació que l’empresa desenvolupa proactivament, convertint així prototips estudiats en sistemes constructius reals d’altes prestacions funcionals i fiabilitat, i a costos més que competitius

Tot i que la integració de sistemes d’energies renovables l’oferim i abordem des de la vessant dels serveis tècnics (prescripció, direcció i seguiment), oferim també la comercialització d’equips i sistemes a mida d’energies renovables; solar fotovoltaica, solar tèrmica, equips de biomassa, i equips de renovació d’aire per ventilació mecànica controlada, essent totes aquestes tecnologies especialment integrables en la lògica de les cases eficients i emergents globalment gràcies als avenços tecnològics i l’economia d’escala.

Piro_Negawatt no només comercialitza a preus competitius equips de fabricants d’alta fiabilitat, sinó que ens diferenciem d’una botiga convencional pel fet de donar una prescripció tècnica i informació tranversal sovint obviada però que considerem clau per complir amb les expectatives d’aquestes tecnologies d’aprofitament d’energies renovables (seguretat, fiabilitat, autogestió, entre altres).