pastures forestals

pastura bosc

ECO-INNOVACIÓ

Projectes d’innovació enmarcats en  sostenibilitat aplicant un enfoc transdisciplinar propi: equip creatiu multidisciplinar, amb un contrastable perfil científico-tècnic, amb qui s’integren experts professionals a mida segons cada projecte concret.

Piro_Negawatt lidera la creació d’equips a mida i ofereix un servei de consultoria atenent a les demandes i especificitats del client, ja siguin per millorar productes, serveis o processos interns. Quan s’escau, comptem amb aliances amb centres de recerca i tecnològics per proves i assajos específics.

Aquest servei en darrer terme té dues fites bàsiques i directes:

  1. Millorar la imatge d’empresa i la seva competitivitat a partir d’aplicar un procés/cicle d’eco-innovació tangible i, paral·lelament, construint l’argumentari que fonamenti l’estratègia comunicativa d’aquest nou valor afegit.
  2. Millorar la sostenibilitat lligada al sistema empresa/organització en qüestió.

Aquesta eco-innovació pot ser molt oberta ja que la complexitat és inherent a la sostenibilitat dels sistemes socio-econòmics. En conseqüència, pot concretar-se en cicles interns (estratègia IC) o bé a través de millorar projectes sinèrgics amb l’empresa que poden no ser directament lineals amb la seva activitat però si tenir en darrer terme l’impacte positiu desitjat (estratègia EX).