• Permalink Vista general de la façana oest de la Residència Verge de Ribera de La Pobla de SegurGallery

    Projecte de rehabilitació energètica Residència Verge de Ribera

  • 2
  • 3

Projecte de rehabilitació energètica Residència Verge de Ribera

Context: Auditoria energètica inicial del conjunt de l’edifici per facilitar la presa de decisions relativa a l’estalvi energètic, orientada a la implementació de millores per fases seguint criteris de cost-benefici i estalvi potencial d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest auditoria s’emmarca dins el PAES (pla d’acció energia sostenible) de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

Rehabilitació energètica parcial en habitatge (1)

Cas: dúplex situat a la Pobla de Segur, Pallars Jussà. Objectiu: reduir el consum energètic i la pertinent despesa econòmica, i millorar el confort tèrmic en espais concrets del habitatge.