ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Projectes relacionats amb la sostenibilitat dins l’àmbit de l’arquitectura i enginyeria de l’edificació.

Redacció i direcció de projectes executius amb una clara i proactiva orientació cap a l’eficiència energètica, l’arquitectura bioclimàtica, l’autonomia energètica, la integració de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, la biocompatibilitat funcional, i un expertesa destacable amb sistemes constructius basats amb la fusta i l’aplicació d’altres biomaterials.

Estem plenament familiaritzats amb els criteris de disseny del marc europeu relatiu a edificis NZEB (“nearly zero energy buildings”), així com en l’estàndard Passive House i els edificis energèticament positius. Et podem mostrar exemples construïts al nostre àmbit geogràfic d’edificis eficients tant de nova construcció com de rehabilitacions en edificis fets integrant criteris passius i positius, exemples que justifiquen que un altre model energètic és possible ja avui, i aquí.